"Perceptions and the Image of Muslim Women in Europe and Its Impact on Turkey’s EU Membership Process"

"Avrupa'da Müslüman Kadın İmajı ve Karşılıklı Algılamaların Türkiye'nin AB Üyelik Sürecine Etkileri"