Advisory Committee

Prof. Dr. Ömer Çaha

Prof. Dr. Ali Murat Yel

Doç Dr. Tuğba Karabulut

Numan Özcan

Cüneyit Fatih Yaylacı