Congress Programme

broşür 

 

 

UKADER

INTERNATIONAL CONGRES 4 WOMEN AND FAMILY, IC4WF / 2014

FROM TURKEY PERSPECTIVE

“Perceptions and the Image of Muslim Women in Europe and Its Impact on Turkey’s EU Membership Process”

TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN

“Avrupa’da Müslüman Kadın İmajı ve Karşılıklı Algılamaların Türkiye’nin AB Üyelik Sürecine Etkileri”

www.ic4wf.org/

@iwfanetwork

Veneu / Yer Marmara University / Marmara ÜniversitesiHaydarpasa Campus /  Haydarpaşa Kampüsü
Date / Tarih 8th of May 2014, Thursday / 8 Mayıs 2014, Perşembe
9.30-10.00 Kayıt / RegistrationKahvaltı Kokteyli/ Breakfeast Cocktail
10.00-10.45 Açılış Konuşmaları /Opening Speeches Ord. Prof. Reşat Kaynar Salonu /  Ord. Prof. Reşat Kaynar HallSunum / Presentation: Betül Soysal Bozdoğan, TRT Türk

Video-Röportaj, “Avrupa’da Müslüman Kadın Imajı ve Algısı” / Video-Interviews: “The  Perceptions and Image  of Muslim Women in Europe”

Marmara Üniversitesi Rektörü, Marmara University Rector, Prof. Dr. Zafer GÜL

Uluslararası Kadın ve Aile Derneği (UKADER) Başkanı, International Women and Family Association (IWFA) President, Fatma GENÇ ÜNAY

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlık Müsteşarı/ Republic of Turkey, Undersecretary of Ministry of Family and Social Policy Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlık Müsteşarı Nesrin Çelik  

10.45-11.00 Kahve Arası / Coffee Break
11.00-13.00 I. Oturum MEDYA VE İŞ DÜNYASI / Session I MEDIA AND BUSINESS WORLDOrd. Prof. Reşat Kaynar Salonu / Ord. Prof. Reşat Kaynar SalonuOturum Başkanı: Betül Soysal Bozdoğan,  TRT Türk

Meryem İlayda Atlas, Lacivert Genel Yayın Yönetmeni,  “Batı Medyasında Avrupa’daki Başörtüsü, Burka ve Peçe Yasaklarının İşlenmesi” “Evaluating the Perception of Headscarf, Burka and Veil Bans in the European Media”

Aslıhan Eker, Prodüktör, Al Jazeera, “Türkiye’de ve Dünya’da Müslüman Kadın İmajı” “The Image of Muslim Women in Turkey and the World”

Zeynep Bayramoğlu, A Haber, Yapımcı-Sunucu“Medya Sektöründe Tüketim İmgesi Olarak Müslüman Kadın” “Muslim Women  as a Consumption Image in the Media Sector”

Serap Cebeci, Kayra, “Dünya Modasının Müslüman Kadın Algısındaki Etkileri” “The Impacts of Global Fashion on the Perception of Muslim Women”

Pınar Küçükşabanoğlu, Aysha Dergisi,  “Türkiye’de Muhafazakâr Kadın Dergisi Algısı” “Perception of Conservative Women Magazines in Turkey”

Betül Soysal Bozdoğan,  TRT Türk, “Türk Medyasında Müslüman Kadın İmajı”, “Muslim Women Image in Turkish Media”

13.00-14.30 Öğle Yemeği / Lunch BreakOrd. Prof. Reşat Kaynar Salonu, Asma Kat
14.30-16.30 II. Oturum SİYASET ve İŞ DÜNYASI /Session II POLITICS AND BUSINESS WORLDOrd. Prof. Reşat Kaynar SalonuOturum Başkanı: Sibel Eraslan

Sibel Erarslan, Gazeteci-Yazar, “Çözüm ve Barış Sürecinde Akil İnsan Olmanın Avrupa’daki Algılara Etkisi” “The Impact of Being a Wise Person in resolution process on Perceptions in Europe”

Dr. Merve Kavakçı, George Washington Üniversitesi, “Batı-Doğu Siyasetinde Müslüman ve Kadın Olmak” “To be Muslim and Women in the Political Dichotomy of East and West”

Çiğdem Atabek Erdoğan, AK Parti MKYK, “Avrupa ve Türkiye Siyasetinde Müslüman Kadın Olmak” “Being a Muslim Women in Turkish and European Politics”

Sultan Işık, Lacivert, “Çok Kültürlü Toplumlarda Müslüman Kadın İmajı ve Güncel Algılar” “Image of Muslim Women in Multicultural Societies”

Dr. Zehra Taşkesenlioğlu, ITO Meclis Üyesi, “Türkiye ve Avrupa İş Dünyasında Müslüman Kadın”

“Muslim Women in Turkish and European Businessworld”

15.30-15.45 Kahve Arası / Coffee Break
15.45-17.15 III. Oturum AB’DEKİ AKADEMİK TECRÜBELERİN PAYLAŞIMI / Session III SHARING ACADEMIC EXPERIENCES IN EU   Ord. Prof. Reşat Kaynar SalonuOturum Başkanı: Prof. Gülden Z. Omurtag, Marmara Üniversitesi Rektör Yrd.

Doç. Dr. Andrea Szigeti,  Gál Ferenc Üniversitesi, Szeged, “Küresel Ekonomik Krizin, Kadın ve Aile ile İlgili Sorunlar Arasındaki Önemi: Macaristan’da Kadın Rolleri Arasındaki Değişiklikler” “Impact of Global Economic Crisis on Women and Family Issues: Changes betwen Women’s Roles  in Hungary”

Asst. Prof. İrem Omurtag Korkmaz, Marmara Üniversitesi, “Viyana’da Türk Kadını Olmak” “Being a Turkish Women in Vienna”

Zeynep Gökçen, Bezm-i Alem Üniversitesi Genel Sekreteri,  “Avrupa ve Türkiye Akademyasında Müslüman Kadına Dair Algılar” “Perceptions on Muslim Women in Turkish and European Academy”

Prof. Dr. Ayşen Gürcan, İstanbul Ticaret Üniversitesi, ““Türkiye AB İlişkilerinde Kültürel Faktörler ve Kullanışlı Bir Siyasi Enstruman Olarak Kadın İmajı” “Cultural Factors between EU and Turkey Relations and Women Image as a Purposive Political Instrument”

 

14.00-16.0016.00-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.00-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eşzamanlı Çalıştay 1. Grup- Sivil Toplum Kuruluşları (STK) /  Parallel Workshop 1. Group -Non Governmental Organizations (NGO’s)Nevzat Birsen Salonu / Nevzat Birsen HallÇalıştaylara katılan profesyonellerin ve sivil toplum liderlerinin aşağıdaki sorularla ilgili düşüncelerini ve kuruluşlarının konu ile ilgili çalışmalarına dair bilgiyi paylaşmaları beklenmektedir:

1.”Türkiye‘deki kadın sivil toplum örgütlerinin kadın imajına yönelik bireysel ve kitlesel algılamadaki rolleri“ “The impact of women-led civil society organizations at home and abroad on personal and mass perceptions of women”

2.”Müslüman kadın liderlerin imaj oluşturmadaki rolleri“ „The role Muslim women leaders in image-building”

Çalıştay Modertatörü: Prof. Dr. Ömer Çaha, , Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.E. Sare Aydın Yılmaz, KADEM

Rabiye Yılmaz – IDSB

Necla Koytak – İGETEV

Celale Öncel-Ayşegül Nalçacı – MERİDYEN

Nigar Tuğsuz, Sosyolog, SETA İstanbul

Çalıştay Moderatörü: Doç. Dr. Mustafa Tekin, İstanbul Üniversitesi

Ayla Ağabegüm- Türk Edebiyatı Vakfı

Alev Sezer, BİLKA

Eczacı Belkıs Ünver, TÜKD

Gülhan Cengiz – KASAD

Yasemin Sezgin / Lütfiye Özgen – TGV

Dr. Ravza Kavakçı, Sosyolog

Eşzamanlı Çalıştay 2. Grup- Sivil Toplum Kuruluşları (STK) /  Parallel Workshop 2. Group -Non Governmental Organizations (NGO’s)

Salon II / Hall II

Çalıştaylara katılan profesyonellerin ve sivil toplum liderlerinin aşağıdaki sorularla ilgili düşüncelerini ve kuruluşlarının konu ile ilgili çalışmalarına dair bilgiyi paylaşmaları beklenmektedir:

1.”Türkiye‘deki kadın sivil toplum örgütlerinin kadın imajına yönelik bireysel ve kitlesel algılamadaki rolleri“

2.”Müslüman kadın liderlerin imaj oluşturmadaki rolleri“

 

Çalıştay Moderatörü:  Prof. Dr. Aziz Akgül, TİSVA, 22. Dönem AK Parti Milletvekili,  “Mikrofinans Uygulamasının Kadın Müteşebbis Olmasındaki Rolü” “The Role of Microcredit to Promote Women Entreprenurship

Dr. Fatma Şensoy – UKADER

Piyale Çitil, HEKVA

Hicran Hamza Çelikyay, BYV

Dr. Melike Günyüz –MÜSİAD

Esra Özdil, SETA

Çalıştay Moderatörü: Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, “Medyatik kadın imajı oluşturmada ve algı şekillendirmesinde kitle iletişim araçlarında kullanılan unsurlar” “Elements that are Used in Mass Media to Constitute Popular Women Image”

Funda Ozan Akyol, İKADDER

Neyir Akbulut – TÜGAP

Binnur Feyizli – MEDYASOFA

Ayşe Bostancı – AKODER

Filiz Kışlak, Fransa

17.30-18.45 Çalıştay Gruplarının Müzakere Sonuç Bildirgelerinin Sunulması – Presentations of Final Declerations of NGO WorkshopsGenel Değerlendirme / General RemarksKapanış / Closing Session

Ord. Prof. Reşat Kaynar Salonu