Congress Themes

Themes of the Congress
 
 – The image of Muslim women in areas such as culture, art, fashion, poetry, literature, history, religion, politics, medicine, civil society and business in Europe, and the contemporary perceived image of Muslim women among the European public opinion.

– The image of European/Western women in areas such as culture, art, fashion, poetry, literature, history, religion, politics, medicine, civil society and business in Turkey, and the contemporary perceived image of European/Western women among the Turkish public opinion.

– The impact of mutual women perceptions on Turkey’s EU accession process.

– The impact of women-led civil society organizations at home and abroad on personal and mass perceptions of women.

– The role Muslim women leaders in image-building

– The impact of negative portrayal and perceived image on biased treatment of women in different contexts.

– Measures employed by mass media in building and shaping popular women image as well as image-making effects of visual and print media.

– Individual and social implications of politicizing the image of women.

– What role for the image of women in improving dialogue and communication between different cultures and nations?

– Considerations and evaluations forming connection between media images and social realities: Woman images and reality awareness in the East and West.

– The role of media in gender-based violence and discrimination against women

– Are women better positioned and well-gifted for improving people-to-people contact and interaction, and mutual understanding?

– In the context of developing civil society in Turkey, what is the situation of NGOs focusing on women- and family-related issues: Distance covered and the way ahead

– Computerization and excessive use of technology in education and their implications for the educational role of Mother and family.

– Women and family in professional life from business to politics: Protecting harmony between work and family during times of economic crisis

– Minimizing erosive effects of economic strains on social fabric: What responsibility rests with women- and family-oriented civil society orgnizations?

 

Kongre Temaları
 
Kongrenin başlıca temalarının aşağıdaki gibi olması öngörülmektedir:

-Avrupa’da kültür, sanat, moda, şiir ve edebiyat, tarih, din, siyaset, tıp, sivil toplum ve iş dünyası gibi alanlardaki Müslüman kadın imajı ve Avrupa kamuoyunda Müslüman kadına dair güncel algı ve imajlar

– Türkiye’de kültür, sanat, moda, edebiyat, tarih, din, siyaset, tıp, sivil toplum, iş dünyası vb alanlarda Avrupalı / batılı kadın imajı ve Türk kamuoyunda Batılı kadına dair güncel algı ve imajlar 

– Türkiye’nin AB katılım süreci ve kadın imajına dair karşılıklı algılamaların sürece etkisi

– Yerli ve yabancı kadın sivil toplum örgütlerinin kadın imajına yönelik bireysel ve kitlesel algılamadaki rolleri

– Müslüman kadın liderlerin imaj oluşturmadaki rolleri 

– Küreselleşme çağında artan insan hareketliliği, göç vb. unsurların oluşturduğu kadın ve aile imajı, Türkiyeli göçmen kadınlar ve batılı Müslüman kadınlar

– Farklı bağlamlarda kadınlara yönelik önyargılı muamelelerde algıları yönlendiren olumsuz betimleme ve imajların etkileri (psikolojik)

– Medyatik kadın imajı oluşturmada ve algı şekillendirmesinde kitle iletişim araçlarında kullanılan unsurlar; görsel ve yazılı medyanın imaj oluşturucu etkileri 

– Kadın imajının politize edilmesinin bireysel (psikolojik) ve toplumsal etkileri

– Bilgisayar tabanlı eğitim ve eğitimde teknoloji kullanımının, kadınların (özellikle annelerin) ve ailenin eğitimdeki rolüne, anne ve aile algısına etkileri

– Ekonomik zorlukların (yoksulluk, işsizlik vb.) ve kişisel engellerin (bedensel ve zihinsel engel, hastalık vb.) kadın ve aile imajına etkileri

– Kadın imajının farklı kültürler ve toplumlar arasında diyalogu geliştirmedeki rolü

– Medyatik imajlar ve toplumsal gerçekler arasında bağlantı kuran değerlendirmeler 

– Doğu ve batı dünyasında kadın imajları ve gerçeklik şuuru